Hans Bakker - Background Pages

Verdedigen van de cliënt

Hans Bakker is advocaat, geen mediator. Hij heeft de overtuiging dat partijen die met elkaar botsen niet te lang met elkaar moeten onderhandelen. Dat versterkt het conflict. Jonge kinderen zijn daarvan vaak de dupe. Hans gelooft dan ook in doorpakken, onder meer door ervoor te zorgen dat snel duidelijkheid wordt verkregen door een uitspraak van de rechter. Partijen kunnen dan verder met hun leven en dat geeft rust. Hans Bakker concentreert zich op de mogelijkheden en stelt samen met de cliënt vast wat binnen de gegeven omstandigheden haalbaar en zinvol is. Op basis daarvan wordt de strategie bepaald. Voor Bakker is van belang dat die strategie binnen de grenzen blijft van wat hij redelijk vindt. Het geeft hem de ruimte om in de loop van het proces de belangen van de cliënt zonder voorbehoud en met de grootste volharding te verdedigen. Hij ziet het als zijn doel te komen tot de best mogelijke oplossing voor de lange termijn. Geen snelle winst, geen slepende zaken, maar een afronding die de cliënt optimaal dient en waarin het mannelijk standpunt tot zijn recht komt.

Snelle en efficiënte afhandeling

Hans Bakker is advocaat, geen mediator. Hij heeft de overtuiging dat partijen die met elkaar botsen niet te lang met elkaar moeten onderhandelen. Dat versterkt het conflict. Jonge kinderen zijn daarvan vaak de dupe. Hans gelooft dan ook in doorpakken, onder meer door ervoor te zorgen dat snel duidelijkheid wordt verkregen door een uitspraak van de rechter. Partijen kunnen dan verder met hun leven en dat geeft rust. Hans Bakker concentreert zich op de mogelijkheden en stelt samen met de cliënt vast wat binnen de gegeven omstandigheden haalbaar en zinvol is. Op basis daarvan wordt de strategie bepaald. Voor Bakker is van belang dat die strategie binnen de grenzen blijft van wat hij redelijk vindt. Het geeft hem de ruimte om in de loop van het proces de belangen van de cliënt zonder voorbehoud en met de grootste volharding te verdedigen. Hij ziet het als zijn doel te komen tot de best mogelijke oplossing voor de lange termijn. Geen snelle winst, geen slepende zaken, maar een afronding die de cliënt optimaal dient en waarin het mannelijk standpunt tot zijn recht komt.