Marc Sassen - Background Pages

Verdedigen van de cliënt

Marc Sassen is advocaat, geen mediator. Hij gelooft niet in mediation en/of mediators; zij komen in het algemeen niet zelf met ideeën. Sassen concentreert zich op de mogelijkheden en stelt samen met de cliënt vast wat binnen de gegeven omstandigheden haalbaar en zinvol is. Op basis daarvan wordt de strategie bepaald. Voor Sassen is van belang dat die strategie binnen de grenzen blijft van wat hij redelijk vindt. Het geeft hem de ruimte om in de loop van het proces de belangen van de cliënt zonder voorbehoud en met de grootste volharding te verdedigen. Hij ziet het als zijn doel te komen tot de best mogelijke overeenkomst voor de lange termijn. Geen snelle winst, geen slepende zaken, maar een afronding die de cliënt optimaal dient en waarin het mannelijk standpunt tot zijn recht komt.

Snelle en efficiënte afhandeling

Een echtscheiding vormt een emotionele en ‘administratieve’ belasting die een normaal functioneren in de weg kan gaan zitten. Niet alleen het privéleven, maar ook het zakelijk leven – zeker dat van mannen met zware verantwoordelijkheden, zoals ondernemers – lijdt daaronder. Een snelle en efficiënte afhandeling van de procedure heeft daarom altijd voorkeur boven een langlopend conflict.