Hans Bakker - Background Pages

Echtscheidingen voor mannen: nodig in een vrouwenwereld

Veel mannen die met een scheiding of aanverwante zaken te maken krijgen, hebben dezelfde ervaring: het proces is meestal een vrouwenaangelegenheid. Zo zijn de meeste echtscheidingsadvocaten een vrouw en zijn vrouwen in de rechterlijke macht oververtegenwoordigd. Hetzelfde geldt voor instanties die in een procedure door de rechter geraadpleegd worden, bijvoorbeeld bij de toewijzing van de kinderen of de vaststelling van een bezoekregeling. Voor mannen kan dat bedreigend zijn en hen het gevoel geven dat zij voortdurend op achterstand staan. Dit is een zeer onaangename sensatie in een gevoelige periode in het leven, waarin de persoonlijke belangen groot zijn.

Waarom echtscheiding voor mannen?

Dit vrouwelijk overwicht vraagt om tegenwicht, vindt advocaat mr. Hans Bakker. Als echtscheidingsspecialist en iemand  die zelf gescheiden is, weet hij hoe belangrijk het is dat de belangen van de man vanuit het mannelijk perspectief worden behartigd. Het is voor Hans niet vanzelfsprekend dat de kinderen naar de vrouw gaan, dat de man alimentatie moet betalen of dat de vrouw in het huis mag blijven wonen totdat de echtscheiding rond is. Hij zet alles op alles om ervoor te zorgen dat de man zijn kinderen zo vaak mogelijk ziet of dat de kinderen zelfs hun hoofdverblijf bij hem krijgen.  Niet alleen heeft een vader het recht om zijn kind te zien, het kind heeft ook recht om zijn vader te zien. Vandaar zijn gespecialiseerde dienstverlening: Hans Bakker – echtscheidingsadvocaat voor mannen.