Marc Sassen - Background Pages

Echtscheidingen: een vrouwenwereld

Veel mannen die gewild of ongewild in een echtscheiding terechtkomen, hebben dezelfde ervaring: de formele afwikkeling is een vrouwenaangelegenheid. Het aantal vrouwelijke echtscheidingsadvocaten is aanzienlijk hoger dan het aantal mannelijke, en ook in de rechterlijke macht zijn vrouwen oververtegenwoordigd. Hetzelfde geldt voor deskundige instanties die in een procedure geraadpleegd worden, bijvoorbeeld als het gaat om de toewijzing van de kinderen of een bezoekregeling: vrouwen domineren. Dat kan de man het gevoel geven dat hij voortdurend op achterstand staat – een onaangename sensatie in een gevoelige periode in het leven, waarin de persoonlijke belangen groot zijn. Een gevoel dat versterkt wordt doordat het initiatief voor een echtscheiding vaak uitgaat van de vrouw, die daardoor beter voorbereid is.

Marc brengt tegenwicht aan de tafel

Dit vrouwelijk overwicht vraagt om tegenwicht, vindt advocaat mr. Marc Sassen. Vandaar zijn gespecialiseerde dienstverlening: Marc Sassen – echtscheidingsadvocaat voor mannen.